ZINGA® – system powłoki galwanicznej z ochroną katodową

farba antykorozyjna

System do cynkowania na zimno Zinga. Jednoskładnikowy, gotowy do użycia preparat (o właściwościach farby), który zawiera 96 % zmikronizowanego cynku w suchej powłoce (o najwyższej czystości – 99,995 %) i w żywicy węglowodorowej. Zapewnia ochronę katodową i barierową dla metali żelaznych. System Zinga jest alternatywą dla cynkowania ogniowego lub metalizacji natryskowej cynkiem na gorąco – posiada porównywalne właściwości ochronne.
Zinga może występować jako system samodzielny (w środowisku do C4) lub w systemie duplex – z wieloma farbami nawierzchniowymi (w środowisku do C5 I/M).
Doskonały system uzupełniający lub naprawczy cynkowania ogniowego, metalizacji natryskowej cynkiem na gorąco i wcześniejszych powłok z Zinga. Także jako system ochrony kotew, prętów zbrojeniowych i innej stali w betonie i budowlach hydrotechnicznych.

Zalety systemu ZINGA

 • Jest to system jednoskładnikowy – nieograniczony czas magazynowania.
 • ZINGA oferuje ochronę aktywną. Powstające w wyniku cięcia lub spawania zniszczenia warstwy lokalnie lub na większym obszarze nie powodują penetracji w zastosowanej warstwie ZINGA.
 • Zastosowanie indywidualne, jak i przemysłowe, przeprowadzone przez wykwalifikowaną grupę specjalistów.
 • Stosowanie ZINGA nie jest ograniczone panującymi zewnętrznymi warunkami środowiskowymi.
 • Grubość warstwy stopniowo zmniejsza się w wyniku aktywnej ochrony powłoki, a tempo tego procesu zależy od warunków otoczenia. Konsekwencją zużywania się warstwy jest możliwość jej odnowienia.
 • ZINGA nie odkształca się pod wpływem wysokiej temperatury i naprężeń.
 • ZINGA jest dotykowo sucha po około 10 minutach.
 • Powłoka ZINGA nie łuszczy się i nie pęka, jest elastyczna i odporna na ścieranie. Warstwa nawierzchniowa nie jest wymagana.
 • Ochrania powłoki cynkowane ogniowo.
 • ZINGA zawiera jedynie nietoksyczne składniki.
 • ZINGA może być stosowana w bezpośrednim kontakcie z wodą pitną (BS 6920).
zinga

ZINGA jest produktem wysokiej jakości, wyjątkowo efektywnym i o różnorodnym zastosowaniu. Swoje walory zawdzięcza połączeniu w sobie zalet dobrze znanych procesów ochronnych. Jest uważana za bardzo aktywną ochronę antykorozyjną stali. Zastosowanie ZINGA jest porównywalne z istniejącymi preparatami bogatymi w cynk, jednakże ZINGA posiada sobie tylko właściwe i unikatowe cechy decydujące o jej wyższości nad konkurentami.

Ze względu na swoją wyjątkowość ZINGA może być określona jako najbardziej ekonomiczny preparat na rynku. Wskaźnik jakość/cena, silna adhezja do pokrywanej powierzchni stalowej oraz proste stosowanie jest odpowiedzią na obecne wymagania odnośnie ochrony materiałów stawiane przez przemysł. ZINGA swoimi możliwościami pokrywa ogromny obszar potrzeb ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych oraz znajduje coraz to nowe zastosowania. Wszystkie zalety niewątpliwie przekonają stosujących o słusznym wyborze, gdyż jedynie ZINGA może zaspokoić w całości Państwa potrzeby.