ZINGA – Ocynk na zimno – antykorozja

ZINGA - FARBA DO CYNKOWANIA NA ZIMNO - PREPARAT ANTYKOROZYJNY

Preparat antykorozyjny Zinga to produkt jednoskładnikowy, zawiera minimum 96% cynku w suchej warstwie. Przeznaczony do stosowania jako grunt do ochrony czasowej, podkład lub samodzielna powłoka zabezpieczająca przed korozją. Zapewnia ochronę katodową dla powierzchni stalowych porównywalną do metody cynkowania ogniowego – jest to system powłoki galwaniczej.

Ochrona aktywna i bierna

Aktywna ochrona galwaniczna

Ochrona bierna, barierowa

Cynk w ZINGA (anoda) poświęca się, chroniąc znajdującą się pod nią stal w sposób porównywalny, a nawet lepszy niż cynkowanie ogniowe. Wgniecenie (na przykład pod wpływem uderzenia) nie wpływa negatywnie na ochronę, ponieważ przepływ elektronów, który wynika z różnicy potencjałów pomiędzy cynkiem i stalą, nie będzie zakłócony

Podczas utleniania powłoki ZINGA na jej powierzchni tworzy się warstwa soli cynku, uszczelniając powłokę ZINGA® i wzmacniając bierną ochronę. Oprócz tego dodatkową ochronę barierową w powłoce ZINGA zapewnia unikalna żywica, która ogranicza ubytek cynku, zapewniając długotrwałą, aktywną ochronę.

ZINGA – alternatywa dla procesu cynkowania ogniowego

  • ZINGA łączy w sobie cechy charakterystyczne dla galwanicznych powłok cynkowych z ochroną farby polegającą na tworzeniu bariery. Oferuje doskonałą ochronę protektorową oraz barierową, dzięki zawartości cynku z jednej strony i tworzącej się barierze, zapewnianej zarówno przez tlenki cynku, jak i specjalne spoiwo, z drugiej strony. Korzyści odniesionych z zastosowania ZINGA nie można zatem porównać bezpośrednio ani z cynkowaniem ogniowym, ani z malowaniem tzw. farbą wysokocynkową.
  • Kiedy po aplikacji powłoki ZINGA utlenia się, na jej powierzchni powstaje warstwa tlenków cynku, zapewniająca ochronę polegającą na utworzeniu bariery dla szkodliwego oddziaływania środowiska korozyjnego. Oprócz tego dodatkowa ochrona barierowa zapewniana jest przez spoiwo, które uniemożliwia rozpad cynku.
  • ZINGA może stanowić samodzielną powłokę antykorozyjną, pełniącą funkcję ochrony katodowej metalu. Może też być podkładem dla kompatybilnej farby (zastosowanej jako warstwa nawierzchniowa) w celu zapewnienia optymalnego zabezpieczenia antykorozyjnego, w zależności od wymogów środowiska.
  • ZINGA spełnia najlepiej swoje zadanie, gdy stosuje się ją jako samodzielny system ochronny, ponieważ tylko w takim przypadku możliwa będzie jej odbudowa lub naprawa po wielu latach ochrony, bez konieczności ponownego wykonania specjalistycznego przygotowania powierzchni.
  • ZINGA jest również idealna do regeneracji powłok lub uzupełnienia powstałych w nich, miejscowych uszkodzeń.
  • Ważną zaletą ZINGA jest to, że za pomocą tego systemu można odnowić warstwę ochronną zniszczonych konstrukcji cynkowanych ogniowo lub naprawić warstwę ochronną konstrukcji nowych, ale uszkodzonych mechanicznie. Przygotowanie powierzchni polega wówczas jedynie na oczyszczeniu ich z soli cynku oraz innych zanieczyszczeń powierzchni.
  • Zastosowanie systemu ZINGA zarówno samodzielnie, jak i w systemie dupleks, również z farbami proszkowymi, może zabezpieczyć konstrukcję stalową na kilkadziesiąt lat nawet w bardzo agresywnym środowisku korozyjnym.

GDZIE MOŻESZ ZASTOSOWAĆ SYSTEM ZINGA?

Jako system samodzielny

Jako podkład pod farbę nawierzchniową

Jako podkład do ochrony czasowej

Naprawa zniszczonych lub uszkodzonych konstrukcji ocynkowanych ogniowo oraz zabezpieczonych metalizacją natryskowa na gorąco

Na prętach zbrojeniowych

Sprawdź w sklepie:

Translate »