innowacje

Koszt energii niezbędny do wytworzenia sprężonego powietrza w ciągu roku wielokrotnie przewyższa wartość samej sieci, stąd konieczność ciągłej weryfikacji jej stanu technicznego. W obszarze tym proponujemy rozwiązania mające na celu wykrywanie i usuwanie nieszczelności przy użyciu wyspecjalizowanych czujników. Musimy pamiętać, że nieszczelność o przekroju 1 mm generuje rocznie straty około 1000 PLN.
Audyt sprężonego powietrza przyczynia się do stabilizacji pracy systemów, a przez to do zapewnienia ciągłości pracy linii produkcyjnych.

Audyty prowadzą nasi specjaliści oraz współpracownicy. Korzystamy ze sprawdzonego i profesjonalnego sprzętu.