Korozja w zbiorniku sprężonego powietrza

Korozja w zbiorniku sprężonego powietrza? Brzmi znajomo?

Dziś właśnie skupimy się na zbiornikach na sprężone powietrze, które są nieodłącznymi komponentami wielu przedsiębiorstw. Stanowią kluczowy element przemysłowej infrastruktury, dostarczając stabilne źródło energii dla różnorodnych procesów produkcyjnych, a które nieustannie atakowane są przez korozję.

Zbiornik na sprężone powietrze pełni kluczową rolę w dostarczaniu i przechowywaniu sprężonego powietrza w większości jak nie we wszystkich zakładach produkcyjnych. Jest to zbiornik ciśnieniowy, który gromadzi sprężone powietrze wygenerowane przez specjalne instalacje. Jest strategicznym źródłem energii, z którego korzysta się w różnych procesach produkcyjnych, takich jak napędzanie narzędzi pneumatycznych, obsługa maszyn, czy utrzymanie ciśnienia w systemach. Zbiorniki te pomagają również wyregulować ciśnienie sprężonego powietrza, umożliwiając elastyczne dostosowanie do różnych potrzeb zakładu. Dzięki swej wszechstronności, zbiorniki na sprężone powietrze są kluczowym elementem efektywnej i sprawnie funkcjonującej infrastruktury przemysłowej.

Niestety, ich eksploatacja często prowadzi do zjawiska korozji, osłabiając strukturalną integralność i wytrzymałość materiału. W dłuższej perspektywie może to generować problemy związane z bezpieczeństwem, a także znaczne koszty związane z naprawami i koniecznością wymiany zbiorników.

W tym wpisie przedstawimy skuteczne rozwiązanie tego problemu na przykładzie jednego z naszych klientów.

Problem klienta

Klient, borykając się z problemem korozji w zbiornikach, szybko zauważył, że konieczne jest podjęcie skutecznych działań prewencyjnych. Stopniowe degradowanie stali wskutek korozji powodowało utratę wytrzymałości i integralności zbiorników. W ciągu 5 lat grubość zdegradowanej powierzchni zbiornika wyniosła między 3-5 mm. Ten proces nie tylko wpływał negatywnie na ich strukturalną stabilność, ale także generował poważne ryzyko związane z brakiem przedłużenia przeglądów przez UDT, o którym poinformował inspektor na wstępnej kontroli.

Zagrożenia związane z korozją w zbiornikach sprężonego powietrza obejmują:

  • utratę wytrzymałości konstrukcji – korozja może prowadzić do stopniowego osłabienia struktury zbiornika, co z kolei wpływa na jego wytrzymałość, zwiększając ryzyko awarii, a nawet jego rozerwania.
  • zmniejszenie integralności materiału – degradacja stali pod wpływem korozji prowadzi do utraty integralności materiału, co zagraża bezpieczeństwu i stabilności zbiornika.
  • zanieczyszczenie powietrza – korozja może skutkować uwolnieniem substancji chemicznych i metalicznych do sprężonego powietrza, co może zanieczyszczać powietrze i być szkodliwe dla maszyn.
  • zatrzymanie produkcji – awarie związane z korozją mogą prowadzić do przerw w produkcji, co generuje straty finansowe dla przedsiębiorstwa.
  • ograniczenie żywotności zbiornika – bezskuteczne przeciwdziałanie korozji skraca żywotność zbiornika, co z kolei wymusza częstsze wymiany i zwiększa koszty utrzymania.
  • zagrożenie bezpieczeństwa pracowników – awarie zbiornika mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników, szczególnie jeśli korozja wpływa na strukturę nośną.
  • problemy z legalnym przeglądem – korozja może stanowić przeszkodę w uzyskaniu pozytywnej oceny podczas przeglądów technicznych, co prowadzi do konieczności napraw i dodatkowych nakładów finansowych.

Zagrożenia wymagały natychmiastowego reagowania i zastosowania skutecznych rozwiązań w celu zabezpieczenia zbiorników przed dalszym postępem korozji. Dlatego tak ważne jest zapobieganie i profilaktyka.

Rozwiązanie

W celu rozwiązania problemu korozji zbiorników klienta, zdecydowaliśmy się na początek na procedurę oczyszczania struktury ze stopniowo zdegradowanej stali, spowodowanej reakcjami z parą wodną. 

Następnym kluczowym krokiem było wybranie odpowiedniego produktu zabezpieczającego przed efektami korozji w przyszłości. Zdecydowaliśmy się na zastosowanie produktu ZINGA, który umożliwia efektywne cynkowanie powierzchni na zimno.

Dzięki temu procesowi zatrzymaliśmy dalszy postęp korozji, ale także przyczyniliśmy się do przedłużenia okresu przeglądów zbiorników zgodnie z normami i wymaganiami UDT. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii i starannie opracowanym procedurom, udało się skutecznie zabezpieczyć zbiorniki przed dalszym pogarszaniem się ich stanu i zagwarantować długoterminową wytrzymałość oraz integralność konstrukcji.

Przypadek naszego klienta to doskonały przykład, jak efektywnie rozwiązać problem korozji w zbiornikach sprężonego powietrza. Działania prewencyjne oparte na innowacyjnym rozwiązaniu ZINGA nie tylko zatrzymały proces korozji, ale także przedłużyły okres przeglądów zgodnie z wymaganiami UDT.

Masz problem z korozją w zbiornikach sprężonego powietrza lub innych? Skontaktuj się z nami!

Zainteresował Cię temat? Skontaktuj się z naszym doradcą:

+48 888 777 483

Ekologiczna izolacja termiczna

Wraz z coraz większą świadomością ekologiczną społeczeństwa, rośnie także potrzeba stosowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska we wszystkich dziedzinach życia. Jednym z obszarów, w którym to

Czytaj wpis »
Translate »